سفارت فرانسه در ایران و انجمن ایرانشناسی فرانسه با حمایت انستیتو فرانسه در قالب برنامه الامبر نشست های مطلعاتی « جا به جایی انسانی و آفرینش هنری » را در دو مرحله برگزار می کنند :

برای دسترسی به جزئیات پنل ها و ارائه ها می توانید به برنامه برنامه مراجعه فرمائید.

همایش رایگان بوده و با الویت ثبت نام و با توجه به محدودیت فضای موجود، دسترسی برای عموم آزاد است.

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

ثبت نام

همایش به زبان فارسی و فرانسه برگزار می شود.

ارائه ها، مناظره ها و گفتگوها به صورت همزمان ترجمه می شوند.

جا به جایی انسانی و آفرینش هنری ۲۰۱۷