français

فارسی

Madeleine Houbart, Secrétaire générale de l’AFEX

مادلن اوبار که دانش آموخته روزنامه نگاری است، زندگی حرفه ایش را تماما وقف سیاست شهری و معماری کرده است. وی از سال ۱۹۹۷ و از بدو تاسیس افکس (مجموعه معماران فرانسوی در خارج از مرزهای فرانسه) در راس آن به شناساندن هرچه بیشتر معماران فرانسوی در دنیا همت گمارده است.

اوبار چندین نمایشگاه را طراحی و مدیریت کرده است که از آن جمله میتوان به «معماری فرانسوی: از ساختمان تا شهر»، «بینش فرانسوی: شهر، معماری و توسعه پایدار»، «نمایش شهر»، و در نهایت نمایشگاه «آن سوتر: ۵۰ معماری فرانسوی در دنیا» سال ۲۰۱۷ در تهران اشاره کرد.

Mohsen Habibi, Professeur d’architecture à l’Université de Téhéran

محسن حبیبی استاد معماری و شهرسازی، متخصص در نوسازی شهری و رییس اسبق پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و عضو سابق کمیته پیگیری انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران است.

پروفسور حبیبی، عنصر موثر پروژه های همکاری بین ایران و فرانسه در زمینه معماری و شهرسازی و در حال حاضر عضو وابسته مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه ( گروه مطالعاتی جهان ایرانی و هندی) است.

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

ثبت نام

معماری فضاهای فرهنگی - دیدگاه فرانسوی-ایرانی ۲۰۱۷