کنفرانس‌ها (فرمت صوتی)

از اینجا می‌توانید به نسخۀ صوتی کنفرانس «خواندن، ترجمه و تصویرگری منطق الطیر عطار» به‌طور کامل گوش کنید. این کنفرانس با سخنرانی خانم لیلی انور، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در انجمن برگزار شده است.

از اینجا می‌توانید به نسخۀ صوتی کنفرانس «از غرب‌گرائی تا غربی‌شدگی: کاوشی در نقاشی ایرانی از سدۀ هفدهم تا سدۀ نوزدهم میلادی» به‌طور کامل گوش کنید. این کنفرانس با سخنرانی خانم نگار حبیبی، در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ در انجمن برگزار شده است.

از اینجا می‌توانید به نسخۀ صوتی کنفرانس «اولین شهرها و اولین حکومت‌های منطقه‌ای در استپ: مقایسه‌ای میان بین‌النهرین شمالی و ایران» به‌طور کامل گوش کنید. این کنفرانس با سخنرانی خانم کورین کستل، در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در انجمن برگزار شده است.

از اینجا می‌توانید به نسخۀ صوتی کنفرانس «در جستجوی اولین کشاورزان جنوب ایران و سرحدات هندوایرانی» به‌طور کامل گوش کنید. این کنفرانس با سخنرانی آقایان عمران گاراژیان و بنیامین موتن، در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ در انجمن برگزار شده است.

تماس با ما

انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران

انجمن از یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ (اداره) و ۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (کتابخانه) باز است.

تهران، خیابان فلسطین، خیابان وحید نظری، کوچۀ ادیب، پلاک ۱، صندوق پستی ۳۴۹۵ـ۱۵۸۱۵

تلفن : ۹۲ ۱۱ ۴۰ ۶۶ و ۵۳ ۲۱ ۴۱ ۶۶
فاکس : ۰۱ ۵۵ ۴۰ ۶۶
ایمیل : ifri@ifriran.org