کنفرانس‌ها (فرمت صوتی)

از اینجا می‌توانید به نسخۀ صوتی کنفرانس «اولین شهرها و اولین حکومت‌های منطقه‌ای در استپ: مقایسه‌ای میان بین‌النهرین شمالی و ایران» به‌طور کامل گوش کنید. این کنفرانس با سخنرانی خانم کورین کستل، در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در انجمن برگزار شده است.

از اینجا می‌توانید به نسخۀ صوتی کنفرانس «در جستجوی اولین کشاورزان جنوب ایران و سرحدات هندوایرانی» به‌طور کامل گوش کنید. این کنفرانس با سخنرانی آقایان عمران گاراژیان و بنیامین موتن، در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ در انجمن برگزار شده است.

از اینجا (سخنرانی آقای بریون) و آنجا (سخنرانی خانم گریمو-اروه) می‌توانید به نسخۀ صوتی کنفرانس «روابط میان جوامع بشری از پیشاتاریخ تا امروز» به‌طور کامل گوش کنید. این کنفرانس با سخنرانی آقای ژیل بریون و خانم دومینیک گریمو-اروه، در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ در انجمن برگزار شده است.

از اینجا می‌توانید به نسخۀ صوتی کنفرانس در مورد کتاب «محله‌های مردمی تهران. دگرگونی‌های شهری و جامعۀ مدنی» به‌طور کامل گوش کنید. این کنفرانس با سخنرانی خانم مینا سعیدی-شهروز و آقای محسن حبیبی، در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۶ در انجمن برگزار شده است.

تماس با ما

انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران

انجمن از یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ (اداره) و ۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (کتابخانه) باز است.

تهران، خیابان فلسطین، خیابان وحید نظری، کوچۀ ادیب، پلاک ۱، صندوق پستی ۳۴۹۵ـ۱۵۸۱۵

تلفن : ۹۲ ۱۱ ۴۰ ۶۶ و ۵۳ ۲۱ ۴۱ ۶۶
فاکس : ۰۱ ۵۵ ۴۰ ۶۶
ایمیل : ifri@ifriran.org