کنفرانس‌ها (فرمت صوتی)

از اینجا می‌توانید به نسخۀ صوتی کنفرانس «در جستجوی اولین کشاورزان جنوب ایران و سرحدات هندوایرانی» به‌طور کامل گوش کنید. این کنفرانس با سخنرانی آقایان عمران گاراژیان و بنیامین موتن، در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ در انجمن برگزار شده است.

از اینجا (سخنرانی آقای بریون) و آنجا (سخنرانی خانم گریمو-اروه) می‌توانید به نسخۀ صوتی کنفرانس «روابط میان جوامع بشری از پیشاتاریخ تا امروز» به‌طور کامل گوش کنید. این کنفرانس با سخنرانی آقای ژیل بریون و خانم دومینیک گریمو-اروه، در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ در انجمن برگزار شده است.

از اینجا می‌توانید به نسخۀ صوتی کنفرانس در مورد کتاب «محله‌های مردمی تهران. دگرگونی‌های شهری و جامعۀ مدنی» به‌طور کامل گوش کنید. این کنفرانس با سخنرانی خانم مینا سعیدی-شهروز و آقای محسن حبیبی، در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۶ در انجمن برگزار شده است.

از اینجا می‌توانید به نسخۀ صوتی کنفرانس «موزۀ کنفلوآنس (لیون): موزه‌ای جهانی در قرن بیست و یکم» به‌طور کامل گوش کنید. این کنفرانس با سخنرانی خانم هلن کوتوریه-پییر، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ در انجمن برگزار شده است.

تماس با ما

انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران

انجمن از یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ (اداره) و ۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (کتابخانه) باز است.

تهران، خیابان فلسطین، خیابان وحید نظری، کوچۀ ادیب، پلاک ۱، صندوق پستی ۳۴۹۵ـ۱۵۸۱۵

تلفن : ۹۲ ۱۱ ۴۰ ۶۶ و ۵۳ ۲۱ ۴۱ ۶۶
فاکس : ۰۱ ۵۵ ۴۰ ۶۶
ایمیل : ifri@ifriran.org