تازه‌های نشر

محله‌های مردمی تهران

دگرگونی‌های شهری و جامعۀ مدنی

مینا سعیدی شهروز

 

این مجموعه ترکیبی است از پژوهش‌های مستقل و پژوهش‌هایی که برگرفته از نتایج مطالعات گروه دیده‌بان شهری انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران زیر نظر نگارنده مینا سعیدی شهروز در فاصلۀ سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ انجام شده است. برای تدوین کتاب از پژوهشگران خواسته شد که هر یک مقاله‌ای در ارتباط با موضوع خود را برای انتشار در این مجموعه در اختیار نهند.

تماس با ما

انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران

انجمن از یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ (اداره) و ۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (کتابخانه) باز است.

تهران، خیابان فلسطین، خیابان وحید نظری، کوچۀ ادیب، پلاک ۱، صندوق پستی ۳۴۹۵ـ۱۵۸۱۵

تلفن : ۹۲ ۱۱ ۴۰ ۶۶ و ۵۳ ۲۱ ۴۱ ۶۶
فاکس : ۰۱ ۵۵ ۴۰ ۶۶
ایمیل : ifri@ifriran.org