تفاهم‌نامه بین انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران و پژوهشکدۀ تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی‌

تفاهم‌نامه بین انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران و پژوهشکدۀ تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی‌

انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران و پژوهشکدۀ تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی‌ وابسته به دانشگاه تهران تفاهم‌نامۀ همکاری امضا نمودند. این تفاهم‌نامه در راستای همکاری‌های بلند‌مدت با جناب آقای دکتر محمود طالقانی، رئیس پژوهشکده و استاد جامعه‌شناسی شهری دانشگاه تهران قرار می‌‌گیرد. این همکاری منجر به چاپ و انتشار مشترک آثاری همچون اطلس اجتماعی -‌ اقتصادی و فرهنگی‌ ایران (کتابخانۀ ایرانی‌ ۶۲، در سال ۲۰۰۵)، خانۀ رفیعی - میراث معماری روستایی گیلان (کتابخانۀ ایرانی‌ ۶۵، در سال ۲۰۰۸) و خانۀ امینی - میراث معماری روستایی گیلان (کتابخانه ایرانی‌ ۶۸، در سال ۲۰۱۰) شده است.

با امضای این تفاهم‌نامۀ جدید، چشم‌انداز‌های نویدبخش از سرگیری همکاری میان انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران و پژوهشکدۀ تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی‌ با گسترش پروژه‌های تحقیقاتی‌، رویداد‌های علمی‌ و انتشارات مشترک شکل می‌‌گیرد. همایش و کتابی‌ با موضوع خلیج فارس جهت مطالعۀ منطقۀ فرهنگی‌ و جغرافیایی خلیج فارس از طریق تاریخ، اقتصاد، میراث فرهنگی‌، محیط زیست و حقوق در حال تدارک می‌‌باشد.

جناب آقای فرانسوا سنمو، سفیر فرانسه که در هنگام امضای تفاهم‌نامه توسط آقای دکتر طالقانی، رئیس پژوهشکده و آقای جمال اوبشو، رئیس انجمن ایران‌شناسی فرانسه حضور داشتند، از « همکاری مثال‌زدنی‌ میان این دو مؤسسۀ ممتاز و سهم آنها در نزدیکی‌ محققین و مؤسسات ایرانی‌ و فرانسوی » ابراز خرسندی نمودند.

تماس با ما

انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران

انجمن از یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ (اداره) و ۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (کتابخانه) باز است.

تهران، خیابان فلسطین، خیابان وحید نظری، کوچۀ ادیب، پلاک ۱، صندوق پستی ۳۴۹۵ـ۱۵۸۱۵

تلفن : ۹۲ ۱۱ ۴۰ ۶۶ و ۵۳ ۲۱ ۴۱ ۶۶
فاکس : ۰۱ ۵۵ ۴۰ ۶۶
ایمیل : ifri@ifriran.org