شرکای انجمن

   در فرانسه

وزارت امور خارجه

کتابخانۀ زبان‌ها و تمدن‌ها

دانشگاه تحصیلات عالی در علوم اجتماعی (EHESS)

موسسۀ تحقیقات اسلام و جهان اسلامی

دانشگاه کاربردی تحصیلات عالی (EPHE)

مؤسسۀ ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی (INaLCO)

مرکز ملی تحقیقات علمی (CNRS) ـ جهان‌های ایرانی و هندی

خانۀ باستان‌شناسی و نسل‌شناسی

آزمایشگاه آرکئوریانت

دانشگاه پاریس ۱

دانشگاه پاریس ۳

دانشگاه پاریس ۴

دانشگاه پاریس ۱۰

دانشگاه لیون

 

   در ایران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه تربیت مدرس

مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی

 

   در سایر جهان

مؤسسات تحقیقاتی فرانسه در خارج (IFRE)

مؤسسۀ مطالعات آناتولی فرانسه (IFEA)

مرکز مطالعات فرانسوی و روسی در مسکو (CEFR)

هیئت باستان‌شناسی فرانسه در افغانستان (DAFA)

مؤسسۀ مطالعات آسیای مرکزی فرانسه (IFEAC)

مرکز تحقیقات و مستندات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی (CEDEJ)

مؤسسۀ خاورمیانۀ فرانسه (IFPO)

مؤسسۀ مطالعات مغرب معاصر (IRMC)

مؤسسۀ باستان‌شناسی و علوم اجتماعی فرانسه در صنعا (CEFAS)

مؤسسۀ باستان‌شناسی شرقی فرانسه در قاهره (IFAO)

تماس با ما

انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران

انجمن از یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ (اداره) و ۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (کتابخانه) باز است.

تهران، خیابان فلسطین، خیابان وحید نظری، کوچۀ ادیب، پلاک ۱، صندوق پستی ۳۴۹۵ـ۱۵۸۱۵

تلفن : ۹۲ ۱۱ ۴۰ ۶۶ و ۵۳ ۲۱ ۴۱ ۶۶
فاکس : ۰۱ ۵۵ ۴۰ ۶۶
ایمیل : ifri@ifriran.org